Cennik

CENNIK OGÓLNE

Ceny za konsultacje architekta  –    200-400 zł. / konsultację

Ceny za konsultacje  konstruktora-   300-500 zł./ konsultację

Ceny za nadzór autorski na budowie -miejscowy – 400 zł. ( do 4 h pobytu)

Ceny za opinie budowlane, ekspertyzy budowlane  – do wyceny indywidualnej

Ceny za  projekty architektoniczne niewielkich obiektów nowych lub przeznaczonych do przebudowy, adaptacji itp.  

Orientacyjne ceny za projekty architektoniczne domów jednorodzinnych. 

Projekt kompleksowy domu średniej wielkości będzie kosztował ok. 150zł.-250zł./m2 powierzchni domu lub ok. 5-7 % wartości jego budowy  liczonej aktualnie  4.0 – 5.0 tys. zł./m2 pow. domu.

W przypadku przebudowy lub dobudowy koszty projektu zwiększą się.

Szczegóły dotyczące rodzaju, zakresu i kosztów usług projektowych architektów znajdują się na stronach internetowych SARPU oraz  IZBY ARCHITEKTÓW.

Ceny za  projekty konstrukcji do projektów architektonicznych 

Projekt konstrukcji wycenia się na 80 – 100 zł/m2 powierzchni domu lub ok. 3 – 4% wartości  budowy liczonej aktualnie 3,5 – 5,0 tys/m2  powierzchni domu.

CENNIK PROJEKTÓW WNĘTRZ PONIŻEJ
 

Projekt wnętrza mieszkania - ceny

Rodzaje usług projektowych dotyczących projektów wnętrz mieszkań i domów – zakres i honoraria

1. KONSULTACJE – rodzaje

– jako forma pierwszego kontaktu inwestora z architektem, potencjalnym przyszłym projektantem domu lub wnętrza mieszkania,

– dla osób samodzielnie projektujących wnętrza, pragnących skonfrontować swoje pomysły z opinią architekta,

– przy zakupie działki lub nieruchomości lub wyborze domu z katalogu,

– jako część składowa usługi projektowej, wtedy gdy oddzielnie wycenia się część rysunkową projektu a w formie konsultacji dobór wyposażenia

oraz uzgodnienia z inwestorami i wykonawcami .

honorarium: 200 – 400 zł. / konsultację

2. KONCEPCJA lub ARANŻACJA

polega na ustaleniu wraz z inwestorem rozwiązania projektowego i pokazaniu go na rysunkach rzutów mieszkania z opisem jako ogólna aranżacja wnętrza,

koncepcja zawiera rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne , określa charakter wnętrz i przewidywany standard wykończenia,

ale bez doboru wykończenia i wyposażenia i uzgodnień z podwykonawcami oraz rysunków wykonawczych,

z ew. podaniem punktów podłączeń instalacyjnych, ( w tym każdą kolejną koncepcje wycenia się oddzielnie) .

honorarium: 50 – 80 zł./m2 pow. mieszkania 100 – 150 zł./ m2 pow. kuchni lub łazienki

3. PROJEKT KOMPLEKSOWY

składa się z konsultacji wstępnej, z projektu koncepcji i z projektu wykonawczego, na projekt wykonawczy składa się dobór wykończenia i wyposażenia, rysunki wykonawcze, uzgodnienia z inwestorem i wykonawcami oraz nadzór projektowy ( autorski) podczas realizacji, często wyceniany oddzielnie.

honorarium : 200 – 350 zł./m2 całej pow. mieszkania 300 – 500 zł./m2 pow. kuchni lub łazienki podano ceny netto bez WAT

Projekt kuchni - zakres i cena

P R O J E K T K U C H N I – Z A K R E S i C E N A (300- 500zł. netto/m2 pow. kuchni)

wpłata ……… ….zł.

I ETAP – PROJEKT KONCEPCYJNY

 • konsultacja na miejscu i pomiar pomieszczenia kuchni,

 • wykonanie rysunków inwentaryzacji pomieszczenia kuchni ,

 • projekt koncepcji kuchni z wybranego (jednego) modelu, rysunki wykonane w skali 1:20 (rzuty, widoki, perspektywa) uwzględniające rodzaje sprzętów AGD, inne elementy wnętrza oraz połączenia funkcjonalno-przestrzenne z pomieszczeniami sąsiednimi,

 • uzgodnienia z inwestorami kuchni,

 • przygotowanie spisu elementów meblowych do wyceny wstępnej oraz ich omówienie z wykonawcą.

wpłata………..…zł.

akceptacja koncepcji kuchni i zakup mebli kuchennych oraz ew. sprzętów AGD

II ETAP – PROJEKT REALIZACYJNY

 • uzgodnienia z wykonawcami ,
 • dobór pozostałego wyposażenia wnętrza (podłogi, ściany, oświetlenie),
 • ostateczny dobór sprzętów AGD,
 • uzupełnienie o rysunki nietypowych elementów zabudowy,
 • plan rozmieszczenia punktów podłączeń instalacji: wodno-kanalizacyjnej, C.O., wentylacji, gazowej, elektrycznej ( gniazda) wraz z oświetleniem.

wpłata…………zł.

III ETAP – NADZÓR AUTORSKI

 • nadzór projektowy podczas realizacji wykończenia wnętrza,

 • odbiór wykończonego pomieszczenia kuchni.

wpłata…………zł.

W przypadku częściowego wykonywania projektu lub przerwania na którymś z etapów- powiększenie honorarium o 50% należności za niewykonany etap. Zamiast projektu możliwa jednorazowa konsultacja projektowa na miejscu 200 do 300 zł. za jedno spotkanie.

Projekty wnętrz łazienek - zakres i ceny

PROJEKTY WNĘTRZ ŁAZIENEK – zakres i ceny

1. Jednorazowa konsultacja w pracowni lub u inwestora – 200 – 300 zł.

( w zależności od odległości, w okolicach Warszawy )

2. Projekt aranżacji wnętrza łazienki – ok. 70 – 150 zł. / m2 pow. łazienki

przykład: łaź. o pow.10 m2 x 100zł./ m2 pow. = 1000 zł. – koszt aranżacji

Aranżacja obejmuje : wstępną koncepcję projektową wykonaną na podstawie wywiadu z inwestorem oraz dostarczonych przez niego planów pom. łazienki wykonaną w postaci szkiców projektowych łazienki .

3. Projekt kompleksowy wnętrza łazienki. – 400 – 500 zł. / m2 pow. łazienki

przykład: łaź o pow. 10 m2 x 500zł./ m2 pow. = 5 000 zł.- koszt projektu kompleksowego

Projekt kompleksowy obejmuje :

 • inwentaryzację pomieszczenia,

 • uzgodnienia z inwestorem i podwykonawcami

 • dobór wykończenia i wyposażenia,

 • część rysunkową projektu,

 • nadzór autorski,

 • część rysunkowa wyn. ok. 1/5 zakresu projektu kompleksowego i nie wystarcza do jego realizacji,

 • projektant może odpowiadać za realizację projektu tylko w przypadku kompleksowego zakresu projektu,

 • wszelkie zmiany w realizacji projektu mogą być dokonywane po uzgodnieniu trzech stron, tj. inwestora, projektanta i wykonawcy ( ochrona praw autorskich ).

podano ceny netto bez WAT