Dom wśród sosen w Milanówku

Nowy dom powstał na miejscu poprzedniego, który nadawał się do rozbiórki.

Jego architektura jest minimalistyczna i nie konkuruje z otaczającą go przyrodą.

Dom tonie w otaczającym go ogrodzie leśnym, wśród starodrzewu i kwitnących krzewów a ich cienie są zmieniającą się dekoracją na białych ścianach domu.

Jego wnętrze zaprojektowano z myślą o widokach z perspektywą na otaczający go ogród/park/las.

Na okoliczność budowy drzewa zostały zabezpieczone fachowo przez dendrologa. Tutaj dom, mieszkańcy i przyroda są w zgodzie.

Współautor projektu arch. Tomasz Chmielewski