Cennik

CENNIK OGÓLNE

Ceny za konsultacje architekta  –    150-300 zł. / konsultację

Ceny za konsultacje  konstruktora-   200-400 zł./ konsultację

Ceny za opinie budowlane, ekspertyzy budowlane  – do wyceny indywidualnej

Ceny za  projekty architektoniczne niewielkich obiektów nowych  lub przeznaczonych    do przebudowy, adaptacji itp.  

Orientacyjne ceny za projekty architektoniczne domów jednorodzinnych. 

Projekt domu średniej wielkości będzie kosztował ok. 150zł.-200zł./m2 powierzchni domu lub ok. 6-8 % wartości jego budowy  liczonej aktualnie  2,5 – 3,5 tys. zł./m2 pow. domu.

W przypadku przebudowy lub dobudowy koszty projektu zwiększą się.

Szczegóły dotyczące rodzaju, zakresu i kosztów usług projektowych architektów znajdują się na stronach internetowych SARPU oraz  IZBY ARCHITEKTÓW.

Ceny za  projekty konstrukcji do projektów architektonicznych 

Projekt konstrukcji wycenia się na 50 – 70 zł/m2 powierzchni domu lub ok. 2 – 4% wartości  budowy liczonej aktualnie 2,5 – 3,5 tys/m2  powierzchni domu.

CENNIK PROJEKTÓW WNĘTRZ PONIŻEJ
 

Projekt wnętrza mieszkania - ceny

Rodzaje usług projektowych dotyczących projektów wnętrz mieszkań i domów – zakres i honoraria

1. KONSULTACJE – rodzaje

– jako forma pierwszego kontaktu inwestora z architektem, potencjalnym przyszłym projektantem domu lub wnętrza mieszkania,

– dla osób samodzielnie projektujących wnętrza, pragnących skonfrontować swoje pomysły z opinią architekta,

– przy zakupie działki lub nieruchomości lub wyborze domu z katalogu,

– jako część składowa usługi projektowej, wtedy gdy oddzielnie wycenia się część rysunkową projektu a w formie konsultacji dobór wyposażenia

oraz uzgodnienia z inwestorami i wykonawcami .

honorarium: 150 – 300 zł. / konsultację

2. KONCEPCJA lub ARANŻACJA

polega na ustaleniu wraz z inwestorem rozwiązania projektowego i pokazaniu go na rysunkach rzutów mieszkania z opisem jako ogólna aranżacja wnętrza,

koncepcja zawiera rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne , określa charakter wnętrz i przewidywany standard wykończenia,

ale bez doboru wykończenia i wyposażenia i uzgodnień z podwykonawcami oraz rysunków wykonawczych,

z ew. podaniem punktów podłączeń instalacyjnych, ( w tym każdą kolejną koncepcje wycenia się oddzielnie) .

honorarium: 20 – 30 zł./m2 pow. mieszkania 50 – 100 zł./ m2 pow. kuchni lub łazienki

3. PROJEKT KOMPLEKSOWY

składa się z konsultacji wstępnej, z projektu koncepcji i z projektu wykonawczego, na projekt wykonawczy składa się dobór wykończenia i wyposażenia, rysunki wykonawcze, uzgodnienia z inwestorem i wykonawcami oraz nadzór projektowy ( autorski) podczas realizacji, często wyceniany oddzielnie.

honorarium : 150 – 300 zł./m2 całej pow. mieszkania 300 – 400 zł./m2 pow. kuchni lub łazienki podano ceny netto bez WAT

Projekt kuchni - zakres i cena

P R O J E K T K U C H N I – Z A K R E S i C E N A (300- 450zł.netto/m2 pow. kuchni)

wpłata ……… ….zł.

I ETAP – PROJEKT KONCEPCYJNY

 • konsultacja na miejscu i pomiar pomieszczenia kuchni,

 • wykonanie rysunków inwentaryzacji pomieszczenia kuchni ,

 • projekt koncepcji kuchni z wybranego (jednego) modelu, rysunki wykonane w skali 1:20 (rzuty, widoki, perspektywa) uwzględniające rodzaje sprzętów AGD, inne elementy wnętrza oraz połączenia funkcjonalno-przestrzenne z pomieszczeniami sąsiednimi,

 • uzgodnienia z inwestorami kuchni,

 • przygotowanie spisu elementów meblowych do wyceny wstępnej oraz ich omówienie z wykonawcą.

wpłata………..…zł.

akceptacja koncepcji kuchni i zakup mebli kuchennych oraz ew. sprzętów AGD

II ETAP – PROJEKT REALIZACYJNY

 • uzgodnienia z wykonawcami ,
 • dobór pozostałego wyposażenia wnętrza (podłogi, ściany, oświetlenie),
 • ostateczny dobór sprzętów AGD,
 • uzupełnienie o rysunki nietypowych elementów zabudowy,
 • plan rozmieszczenia punktów podłączeń instalacji: wodno-kanalizacyjnej, C.O., wentylacji, gazowej, elektrycznej ( gniazda) wraz z oświetleniem.

wpłata…………zł.

III ETAP – NADZÓR AUTORSKI

 • nadzór projektowy podczas realizacji wykończenia wnętrza,

 • odbiór wykończonego pomieszczenia kuchni.

wpłata…………zł.

W przypadku częściowego wykonywania projektu lub przerwania na którymś z etapów- powiększenie honorarium o 50% należności za niewykonany etap. Zamiast projektu możliwa jednorazowa konsultacja projektowa na miejscu 150 do 300 zł. za jedno spotkanie.

Projekty wnętrz łazienek - zakres i ceny

PROJEKTY WNĘTRZ ŁAZIENEK – zakres i ceny

1. Jednorazowa konsultacja w pracowni lub u inwestora – 150 – 300 zł.

( w zależności od odległości, w okolicach Warszawy )

2. Projekt aranżacji wnętrza łazienki – ok. 50 – 100 zł. / m2 pow. łazienki

przykład: łaź. o pow.10 m2 x 80zł./ m2 pow. = 800 zł. – koszt aranżacji

Aranżacja obejmuje : wstępną koncepcję projektową wykonaną na podstawie wywiadu z inwestorem oraz dostarczonych przez niego planów pom. łazienki wykonaną w postaci szkiców projektowych łazienki .

3. Projekt kompleksowy wnętrza łazienki. – 300 – 450 zł. / m2 pow. łazienki

przykład: łaź o pow. 10 m2 x 400zł./ m2 pow. = 4 000 zł.- koszt projektu kompleksowego

Projekt kompleksowy obejmuje :

 • inwentaryzację pomieszczenia,

 • uzgodnienia z inwestorem i podwykonawcami

 • dobór wykończenia i wyposażenia,

 • część rysunkową projektu,

 • nadzór autorski .

Uwaga :

 • część rysunkowa wyn. ok. 1/5 zakresu projektu kompleksowego i nie wystarcza do jego realizacji,

 • projektant może odpowiadać za realizację projektu tylko w przypadku kompleksowego zakresu projektu,

 • wszelkie zmiany w realizacji projektu mogą być dokonywane po uzgodnieniu trzech stron, tj. inwestora, projektanta i wykonawcy ( ochrona praw autorskich ).

podano ceny netto bez WAT